Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης – ΕΑΤ

Μπορείτε να αξιοποιήσετε το Πρόγραμμα «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης» για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε έργα ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών της επιχείρησής σας, όπως ενδεικτικά σε έργα ανάπτυξης ψηφιακών υποδομών, επενδύσεις σε ψηφιακό εξοπλισμό και σε λογισμικά, καθώς και σε δαπάνες ανάπτυξης ανθρωπίνου κεφαλαίου.

Μέσω του προγράμματος, έχετε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσετε τα επενδυτικά σας σχέδια ποσού από 25.000 € έως 1.000.000 € με μειωμένο επιτόκιο, σε σχέση με τα αντίστοιχα δάνεια, λόγω της συγχρηματοδότησης σε ποσοστό 40% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και της συμμετοχής της ΕΤΕπ στο πρόγραμμα.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος!