Στρατηγική Συνεργασία NBG – Epsilon Net

Ολοκλήρωση της υλοποίησης της υπηρεσίας Epsilon Pay από την Εθνική Τράπεζα και τον Όμιλο της EPSILON NET.
H νέα υπηρεσία Ψηφιακών Εισπράξεων σας παρέχει τη δυνατότητα απευθείας να διαχειριστείτε όλες τις εργασίες για την αυτοματοποίηση, διαχείριση και εκτέλεση των εισπράξεων, μέσω από το λογισμικό σας.

Εθνική Τράπεζα και ο Όμιλος Epsilon Net εγκαινιάζουν την πρώτη από τις  υπηρεσίες, στον τομέα του Embedded Banking, που σχεδιάζουν από κοινού μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Epsilon Pay.

Η Epsilon Pay (καθώς και οι συνοδευτικές υπηρεσίες που θα παρουσιασθούν παράλληλα – Banking Aggregator & Epsilon Pay ΒΙ) αποτελεί την πρώτη ομάδα υπηρεσιών που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας των δύο οργανισμών και η οποία προβλέπει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων & υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ενίσχυση και στήριξη του επιχειρείν στην Ελλάδα.

Με βάση τη στρατηγική συμφωνία προβλέπεται η σταδιακή ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων και η απευθείας διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων που αναπτύσσει και παρέχει η Epsilon Net (ERP, Εμπορικολογιστικές Εφαρμογές) με τα συστήματα της Εθνικής Τράπεζας αξιοποιώντας την εξελιγμένη Open Banking πλατφόρμα της τράπεζας και την πολυετή εμπειρία της στην περιοχή του Embedded Banking. 

Συνεργασία NBG – Epsilon Net

Απόκτησε ΤΩΡΑ την ολοκληρωμένη διαχείριση των εισπράξεών σου!

Απόκτησε ΤΩΡΑ την ολοκληρωμένη διαχείριση των εισπράξεών σου!