Εφάπαξ κεφάλαιο κίνησης

Μέσω του προϊόντος Εφάπαξ Κεφαλαίο Κίνησης, μπορείτε να καλύψετε μονιμότερες ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησής σας. Το προϊόν προβλέπει εφάπαξ εκταμίευση και προκαθορισμένο πλάνο αποπληρωμής σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, ενώ η καταβολή των τόκων πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο.

Το ποσό εξαρτάται από τις ανάγκες της επιχείρησής σας και οριστικοποιείται έπειτα από αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων αυτής.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος!