Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

με διαχειρίστρια την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB (Ε.Α.Τ.).

Μπορείτε να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους, μέσω της Εθνικής Τράπεζας, για να καλύψετε τις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησής σας και να υλοποιήσετε τα επενδυτικά σας σχέδια.

Ειδικότερα, μέσω του Προγράμματος Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ επωφελείσθε από:

  • Ευνοϊκή τιμολόγηση λόγω της παροχής της εγγύησης του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, διαχειριστής του οποίου είναι η Ελληνική Αναπτυξιακής Τράπεζα – HDB.
  • Επιδότηση Επιτοκίου* ύψους έως 3% για τα 2 πρώτα έτη του δανείου.
  • Μηδενική προμήθεια εγγύησης, καθώς αυτή επιχορηγείται από το Ταμείο.
  • Λήψη αποκλειστικά και μόνο ενοχικών εξασφαλίσεων.

 

* Η επιδότηση Επιτοκίου για τα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού του Υποταμείου «Γενική Επιχειρηματικότητα» παρέχεται αποκλειστικά και μόνο σε επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει  κατά το παρελθόν επιχειρηματικό δάνειο από έτερο πρόγραμμα της ΕΑΤ. Σημειώνεται ότι για τις χρηματοδοτήσεις Ανακυκλούμενης Πίστωσης δεν παρέχεται επιδότηση επιτοκίου.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος!