Διασυνδέσεις

Μεταφέρετε την επιχείρησή σας στη νέα Ψηφιακή Εποχή! 

Η Epsilon Pay διασυνδέεται με το λογισμικό του Ομίλου Epsilon Net που χρησιμοποιείτε. Η υπηρεσία σας προσφέρει συνεχή και αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων, έχοντας έλεγχο των εισπράξεών σας, καθώς και παρακολούθηση και διαχείριση των τραπεζικών σας λογαριασμών, σε πραγματικό χρόνο! Παράλληλα, σας βοηθάει να βελτιστοποιήσετε τη διαχείριση και λογιστικοποίηση των εισπράξεών σας!

Διασύνδεση με Epsilon Smart

 • Πλήρης ευελιξία στον ορισμό των παραμέτρων λογιστικοποιήσης των εισπράξεών σας στο ERP/ εμπορικό λογισμικό του Ομίλου Epsilon Net, που χρησιμοποιείτε
 • Αποστολή ειδοποίησης πληρωμής με έτοιμο Link πληρωμής για τους πελάτες σας
 • Διάθεση Barcode / QR στα τιμολόγια που εκδίδετε για άμεση χρήση κατά την πληρωμή τους
 • Άμεση ενημέρωση σε κάθε είσπραξη από πελάτη και ενημέρωση αποδοχής προς τον πελάτη σας
 • Αυτόματες λογιστικές εγγραφές στις καρτέλες πελατών σας σε κάθε είσπραξη

Διασύνδεση με PYLON

 • Πλήρης ευελιξία στον ορισμό των παραμέτρων λογιστικοποιήσης των εισπράξεών σας στο ERP/ εμπορικό λογισμικό του Ομίλου Epsilon Net, που χρησιμοποιείτε
 • Αποστολή ειδοποίησης πληρωμής με έτοιμο Link πληρωμής για τους πελάτες σας
 • Διάθεση Barcode / QR στα τιμολόγια που εκδίδετε για άμεση χρήση κατά την πληρωμή τους
 • Άμεση ενημέρωση σε κάθε είσπραξη από πελάτη και ενημέρωση αποδοχής προς τον πελάτη σας
 • Αυτόματες λογιστικές εγγραφές στις καρτέλες πελατών σας σε κάθε είσπραξη και των αντίστοιχων τραπεζικών εξόδων

Διασύνδεση με Galaxy

 • Πλήρης ευελιξία στον ορισμό των παραμέτρων λογιστικοποιήσης των εισπράξεών σας στο ERP/ εμπορικό λογισμικό του Ομίλου Epsilon Net, που χρησιμοποιείτε
 • Αποστολή ειδοποίησης πληρωμής με έτοιμο Link πληρωμής για τους πελάτες σας
 • Διάθεση Barcode / QR στα τιμολόγια που εκδίδετε για άμεση χρήση κατά την πληρωμή τους
 • Άμεση ενημέρωση σε κάθε είσπραξη από πελάτη και ενημέρωση αποδοχής προς τον πελάτη σας
 • Αυτόματες λογιστικές εγγραφές στις καρτέλες πελατών σας σε κάθε είσπραξη και των αντίστοιχων τραπεζικών εξόδων

Απόκτησε ΤΩΡΑ την ολοκληρωμένη διαχείριση των εισπράξεών σου!

Απόκτησε ΤΩΡΑ την ολοκληρωμένη διαχείριση των εισπράξεών σου!