Κεφάλαιο Κίνησης μέσω Overdraft

Μέσω του προϊόντος Overdraft, μπορείτε να καλύψετε το 100% των αναγκών χρηματοδότησης της επιχείρησής σας σε κεφάλαιο κίνησης, με ελάχιστο ποσό τα €10.000 και να ενισχύσετε την χρηματοοικονομική ρευστότητά της.

Αποτελεί ένα όριο υπερανάληψης, το οποίο συνδέεται με τον λογαριασμό όψεως της επιχείρησης μέσω του οποίου διενεργούνται οι επιχειρηματικές της συναλλαγές.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος!