Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

με διαχειρίστρια την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB (Ε.Α.Τ.)

Μπορείτε να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους, μέσω της Εθνικής Τράπεζας, για να καλύψετε τις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησής σας και να υλοποιήσετε τα επενδυτικά σας σχέδια.

Ειδικότερα, μέσω του Προγράμματος Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ επωφελείσθε από:

  • Μηδενικό επιτόκιο για το 40% του κεφαλαίου, που χρηματοδοτείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
  • Ευνοϊκό επιτόκιο για το υπόλοιπο 60% του κεφαλαίου.
  • Μερική επιδότηση επιτοκίου 3% για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (για Δάνειο Κ/Κ Ειδικού Σκοπού, αφορά επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται για 1η φορά μέσω προγράμματος της Ε.Α.Τ.).
  • Δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος!