Υλικό Παρουσιάσεων

Ο Όμιλος EPSILON NET και η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας, ανέπτυξαν την Νέα Καινοτόμα Ψηφιακή Υπηρεσία Εισπράξεων  Epsilon Pay και διοργανώνουν διαδικτυακές ημερίδες ώστε να εστιάσετε στα θέματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Ένας νέος ψηφιακός κόσμος για εσάς!
Καινοτομία. Ασφάλεια. Αξιοπιστία.
Ενημερωθείτε για τη Νέα Ψηφιακή Υπηρεσία & τις δυνατότητες που σας προσφέρει!