Πληρωμές Οργανισμών (Bill Payments)

Πληρώστε όλους τους λογαριασμούς, μέσα από το ERP σύστημά σας!

Η υπηρεσία σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελείτε πληρωμές προς όλους τους Οργανισμούς, με χρήση κωδικών πληρωμής, και παράλληλη συμφωνία των κινήσεων στο σύστημά σας, λειτουργώντας στο Epsilon Net σύστημά σας (PYLON Hybrid, Galaxy, Epsilon Smart).

Άμεση Ευκολία

Εξοφλείτε τις οφειλές της επιχείρησής σας προς Οργανισμούς, άμεσα από το σύστημά σας, με παράλληλη συμφωνία της λογιστικής σας.

Εξοικονομήστε χρόνο

Αξιοποιείτε υφιστάμενες εγγραφές με απευθείας εισαγωγή των στοιχείων πληρωμής, εξοικονομώντας χρόνο και βελτιώνοντας τη διαχείριση των καθημερινών συναλλαγών σας.

Ύψιστη ασφάλεια

Αξιοποιώντας υψηλά πρότυπα ασφάλειας μέσω της καινοτόμου τεχνολογίας των APIs.

Χαρακτηριστικά

Εξοφλήστε λογαριασμούς προς Οργανισμούς μέσα από το σύστημά σας

Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, μπορείτε να εκτελείτε πληρωμές προς όλους τους διαθέσιμους Οργανισμούς, με χρέωση των λογαριασμών που τηρείτε στην Εθνική Τράπεζα, απευθείας από το Epsilon Net σύστημά σας. Η υπηρεσία σας παρέχει  δυνατότητα αναζήτησης ανά κατηγορία ή όνομα του Οργανισμού, απευθείας εισαγωγή του κωδικού πληρωμής, και άμεση εκτέλεση με χρήση κωδικού OTP.

Αντλήστε καταχωρημένες συναλλαγές

Μπορείτε να αξιοποιείτε υφιστάμενες εγγραφές πληρωμής Οργανισμών που έχετε καταχωρίσει στο σύστημά σας (Pylon, Galaxy), και να τις εκτελείτε μέσω της υπηρεσίας εισάγοντας μόνο τον κωδικό OTP για την ολοκλήρωσή τους.

Αντλήστε αναλυτική πληροφόρηση και ιστορικότητα

Κάθε εκτελεσμένη συναλλαγή μέσω της υπηρεσίας, είναι διαθέσιμη προς αναζήτηση και εμφάνιση, παρέχοντάς σας άμεση πληροφόρηση και ιστορικότητα των εξόδων σας ανά Οργανισμό.

Απλοποιήστε διαδικασίες: Αυτόματη ενημέρωση λογιστικής

Η υπηρεσία σας παρέχει, για κάθε επιτυχή εκτέλεση πληρωμής Οργανισμού, αυτοματοποιημένη ενημέρωση του Epsilon Net συστήματός σας με τις συναλλαγές και τις προμήθειες, καθώς και άμεση συμφωνία κινήσεων.

Βήματα Πληρωμής Λογαριασμών

Οι χρήστες της επιχείρησής σας εκτελούν τις συναλλαγές σας άμεσα και εύκολα, μέσω μίας απλής διαδικασίας, ενεργοποιώντας το Bill Payments, χωρίς να εγκαταλείπουν το περιβάλλον του Epsilon Net συστήματος σας (PYLON Hybrid, Galaxy, Epsilon Smart). Είναι σημαντικό, ωστόσο, η επιχείρηση σας να διαθέτει κωδικούς εισόδου στο Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας.

  • Επιλογή του Οργανισμού που επιθυμείτε, με δυνατότητα αναζήτησης από διαθέσιμη λίστα και εφαρμογή πολλαπλών κριτηρίων.
  • Εναλλακτικά, επιλέγετε χρήση της ενιαίας συναλλαγής, που αναγνωρίζει τον Οργανισμό από τον κωδικό πληρωμής της συναλλαγής, με την χρήση κωδικού RF.
  • Συμπλήρωση ή άντληση των στοιχείων πληρωμής (κωδικός, ποσό, λοιπά στοιχεία) από καταχωρήσεις που υπάρχουν στο Epsilon Net σύστημά σας.
  • Εισαγωγή των πεδίων πληρωμής και επιλογή του λογαριασμού χρέωσης της επιχείρησής σας στην Εθνική Τράπεζα.
  • Εμφάνιση της προμήθειας συναλλαγής και ολοκλήρωση της πληρωμής με εισαγωγή κωδικού OTP, όπως όταν εκτελείτε συναλλαγή στο Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας.
  • Τιμολόγηση Υπηρεσίας, όπως αναρτάται στο τιμολόγιο της τράπεζας. Δείτε το Τιμολόγιο Λοιπών Εργασιών.